MaNyCraft

Server je momentálně offline.

Připojte se na server pomocí 82.208.17.78:27431

Pravidla a podmínky

1. Obecná pravidla
1.1 Je zakázáno dělat reklamu na jiné servery.
1.2 Pokud jsi viděl nebo vidíš hráče, který porušuje pravidla je tvojí povinností tohoto hráče nahlásit a doložit důkaz.
1.3 Je zakázáno vyjadřovat se vulgárně.
1.4 K členům týmu a ostatním hráčům se vyjadřuj vždy slušně.
1.5 Je zakázáno zbytečné obtěžování členů týmu.
1.6 Nikdo po vás nemá právo vyžadovat vaše přihlašovací údaje - ani tým (Pokud hráč své údaje někomu sdělí, server za to nenese žádnou odpovědnost).
1.7 Vše co na serveru uděláš je majetkem serveru a vedení má právo cokoliv z toho využít.
1.8 Pravidla se mohou změnit bez jakéhokoliv upozornění předem.
1.9 Hráč je povinen poslechnout člena týmu. Pokud se hráči nezdá, co mu člen týmu přikázal či tím člen týmu porušil pravidlo, je povinností uživatele to nahlásit.
1.10 Povinností všech hráčů a členů týmu je mít stejné jméno na našem Discord serveru jako na minecraft serveru.
2. Pravidla pro tým
2.1 Povinností člena týmu je vyřešit problém, který se vyskytne a má na něj dostatečná oprávnění.
2.2 Člen týmu nesmí dávat žádné výhody ostatním hráčům bez povolení vedení.
2.3 Pokud člen týmu má vážný důvod či podezření na hráče, že porušuje pravidla má právo udělit trest.
2.4 Je povinností člena týmu si číst oznámení v sekci tým na Discordu.
3. Udělení trestu a žádost o jeho zrušení
3.1 Pokud hráč poruší pravidla udělují se následující tresty: Ban,Kick nebo Mute záleží na závažnosti.
3.2 Hráč má právo požádat o UnBan, pokud si myslí že mu byl udělen neprávem.
3.3 Jako důkaz se využívají screenshoty a videa. Jiné důkazy nejsou platné.
3.4 Za reklamu je udělen trest v podobě Banu.
3.5 Je zakázáno obcházení jakéhokoliv postihu.

Souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi pravidly pro webové stránky a jakýmikoli zákony, které se mohou vztahovat na tento web a vaši účast.
Administrace webových stránek má právo kdykoli ukončit váš účet, smazat veškerý obsah, který jste zveřejnili, a vaše IP adresa a veškerá data, která na web zadáte, jsou zaznamenána, aby pomohla zaměstnancům stránek s jejich moderátorskými povinnostmi.
Administrace webu má právo kdykoli bez upozornění změnit tyto podmínky a pravidla webu. I když můžete být informováni o jakýchkoli změnách, je vaší odpovědností tyto podmínky a pravidla kdykoli zkontrolovat.
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.